€18.90

Voimauttava lukupäiväkirja

Buy this

Voimauttava lukupäiväkirja

€18.90
Voimauttautavakotikoulu
 • sopii kaikille kirjoille

 • yli 85 oppituntia, jotka auttavat ajattelemaan syvällisemmin luettua tekstiä

 • kattaa yhden lukuvuoden

 • motivoi lukemaan

 • suunniteltu tukemaan myönteistä oppijaminäkuvaa ja itsetuntoa

 • kattaa mm. tarinallisuuden, sanaston ja sanaluokat, vertailun ja vastakohdat, tunnetaidot sekä eläytymisen ja paljon muuta

 • auttaa kehittämään tärkeitä meta-ajattelun ja analysoimisen taitoja innostavalla tavalla

 • lukupäiväkirja soveltuu kaikkiin tekstilajeihin

 • sisältää alkukartoituksen, voimauttavia ja osallistavia lomakkeita, lukubingon, oman kirjahylly-sivun, DIY lukuhaasteen, lukudiplomin, työkaluja, kirjaposterin esittelyohjeet, voimauttavan palautteenantolomakkeen kirjaesitelmän yleisölle

 • sopii kotikoulujen tarpeisiin tukemaan eri ikäisten sisarusten ja erilaisten oppijoiden välistä voimauttavaa vuorovaikutusta ja oppimista

 • kannustaa suullisiin kirja- ja posteriesityksiin, joissa niin pienet kuin suuretkin kotikoululaiset voivat olla yhtä aikaa mukana ja kokea voimautumista rohkaisevan ja kannustavan palautteen kautta

 • kunkin oppitunnin täytettävää sivua voi käyttää itsenäisesti posterina, kirjaesitelmän tai lukupiirin pohjana


  Asiantuntija ja kirjailija Maaret Hildén on opettaja, kotiopettaja ja äiti. Hän on koulutukseltaan filosofian lisensiaatti. Hänellä on vuosikausien kokemus opettajan työstä lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Kotiopettajana hän on oivaltanut, että  menestyvän ja hyvinvoivan kotikoulun takana ovat toimivat työkalut, jotka motivoivat kotikoululaista löytämään potentiaalinsa parhaalla mahdollisella tavalla. Äitinä, kotiopettajana ja kotikouluperheiden vertaistuen antajana hän on todistanut aitiopaikalta mikä toimii työskennellessään perustamansa "Voimauttava kotikoulu"-yhteisön parissa. Hän on tutkimuksensa ja työnsä kautta perehtynyt vuosien ajan oppijan minäkäsityksen ja opiskelumotivaation myönteiseen tukemiseen.


  Maaretin tavoitat Voimauttava kotikoulu -blogista

  https://kotikoulu.edublogs.org/

Buy this

Voimauttava lukupäiväkirja kattaa yli 85 oppituntia, jotka on suunniteltu ala- ja yläkoululaisille. Jokainen voi käyttää sitä omalta taitotasoltaan käsin. Se on koottu voimauttavasta alkukartoituksesta ja yli 20 eri oppitunnista, jotka kattavat mm. tarinallisuuden, sanaston, sanaluokat, vertailun ja vastakohdat, tunnetaidot ja eläytymisen. Lukupäiväkirja auttaa kehittämään tärkeitä meta-ajattelun ja analysoimisen taitoja innostavalla tavalla. Voimauttava lukupäiväkirja kiertää kunkin oppitunnin neljä kertaa lukuvuoden aikana tarjoten sopivan määrän harjoitusta ilman yksitoikkoisuutta. Noin kerran viikossa oppilasta pyydetään analysoimaan lukemansa kirjan sisältöä yhden oppitunnin avulla. Oppilaat vertailevat, analysoivat ja tutkivat esimerkiksi kirjan henkilöhahmoja ja tapahtumia, niiden syy ja seuraussuhteita ja kirjoittavat havainnoistaan ja oivalluksistaan tähän lukupäiväkirjaan. Kun lapsi oppii lukemaan, on tärkeää jatkaa taitojen rakentamista koko peruskoulun ajan. Voimauttava lukupäiväkirja tarjoaa välttämätöntä harjoitusta sallien oppilaan valita niitä kirjoja, joiden lukemisesta hän nauttii eniten. Tämä lukupäiväkirja on suunniteltu voimauttavaksi työkaluksi. Sen innostava ote kasvattaa opiskelumotivaatiota. Reflektoivat tehtävät vahvistavat oppilaan itsetuntoa ja oppijaminäkuvaa. Eikä se vie oppilaalta aikaa kuin 15 minuuttia per oppitunti. Voimauttava lukupäiväkirja on suunniteltu motivoimaan myös niitä oppilaita, jotka eivät ole luonnostaan innostuneita lukemisesta. Sen tavoitteena on herättää oppilaissa elinikäinen rakkaus lukemiseen.

Sivuja
112
Size
17.8 MB
Powered by